Xa está aberto o prazo para solicitar as bolsas do curso 2022-2023 a través da páxina https://www.becaseducacion.gob.es. Tes ata o 12 de maio para facelo.

Este ano adiantaronse os prazos para facer as solicitudes de bolsas, que se facían habitualmente no mes de setembro. 

Podes solicitar unha bolsa se crees que che vas a matricular no curso 2022-2023 nalgún dos seguintes niveis ofertados polo noso Centro:

  • Bacharelato
  • Formación Profesional de grao medio e de grao superior
  • Formación Profesional de Grao Básico

Tamén, podes solicitar a bolsa se pensas matricularte no curso 2022-2023 nalgún dos seguintes niveis non ofertados polo noso centro:

  • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados  
  • Ensinos artísticos: profesionais e superiores
  • Ensinos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
  • Ensinos deportivos
  • Estudos relixiosos superiores