A promoción e titulación no Bacharelato ven dada establecida no capítulo IV do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia