A promoción e titulación na ESO ven dada establecida no capítulo IV do Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

  • O alumnado de FPB: Obtense ao superar todos os módulos.
  • Alumnado de 4º ESO: Obtense segundo se explica na imaxe inferior