Datas e horas das presentacións e inicio de curso setembro 2022:

  • Presentacións do alumnado coas nais e pais: Xoves día 8 ás 18:40.
  • Inicio de clases: Venres día 9 a primeira hora (8:30h).

  • Presentacións do alumnado e inicio de clases: Xoves día 8 a primeira hora (8:30h).

  • Presentacións do alumnado: Xoves día 8 ás 12:00h. O alumnado esperará fóra ata ser avisados para entrar.
  • Inicio de clases: Venres día 9 a primeira hora (8:30h).

  • Presentacións do alumnado coas nais e pais: Xoves día 8 ás 18:00.

Presentacións do alumnado: Xoves día 8 ás 12:30h.

 

 calendario setembro