O equipo de profesorado participante no programa “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais” desenvolveu a seguinte infografía onde reflexiona sobre a primeira fase do programa: