Pulsa aquí para acceder e/ou descargar a listaxe de libros de texto para o curso 2022/2023

ESO

Para o curso 2022-2023 o alumnado pode solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto e as axudas para adquirir material escolar. O Centro encargase de facer chegar ao alumnado o formulario de solicitude das axudas.

Descarga a listaxe de libros

Bacharelato

O alumnado deberá mercar os libros de texto correspondentes aínda que poderá solicitar as bolsas que, entre outros fins, concede o Ministerio de Educación.

Descarga a listaxe de libros