Ciclos de FP. Rama de informática //

Impartimos os seguintes ciclos de FP da rama de informática:

  • Ciclo Superior "Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma". Acceso con Bacharelato. Aprende a programar connosco.
  • Ciclo Medio "Sistemas Microinformáticos e Redes". Acceso con Graduado en educación secundaria obrigatoria
  • FP Básica "Informática de Oficina". Acceso desde a ESO

Selecciona, nas seguintes pestanas, o ciclo do que desexas obter máis información: