Ciclos de FP. Rama de informática //

Ciclos FP - Informática1

Ciclos FP - Informática2

Selecciona, nas seguintes pestanas, o ciclo do que desexas obter máis información:

FP. Ciclo Superior de Informática

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Aprende a programar connosco

Si tes bacharelato ou un ciclo medio, enfoca a túa carreira profesional cara a un dos sectores con máis empregabilidade do momento. Situados preto de Ourense

Transporte gratuíto dende Ourense ata a porta do Instituto.


Chegada para as clases e saída xusto ao rematar as mesmas.

Becas e axudas estatais ata o 30 de setembro

Coste

Ensinanza 100% subencionada e gratuíta

Duración

2 anos

Horario

Horario de 8:30 a 14:10 so de mañás (luns e mércores á tarde a distancia)

Prácticas en empresas

Convenios coas mellores empresas informática de Galicia. Posibilidade de facelas no extranxeiro

Transporte gratuíto

Transporte gratuíto dende Ourense ata a porta do Instituto.

Chegada para as clases e saída xusto ao rematar as mesmas

Para que o transporte non teña custo económico débese facer uso da tarxeta de transporte Xente Nova. Máis información na web www.bus.gal

Acceso

Para acceder a este ciclo necesitas unha destas cousas:

 • Título de bacharelato ou equivalente para efectos de acceso a ciclos..
 • Título técnico (FP Ciclo Medio)
 • Probas de acceso a ciclos superiores ou outras vías de acceso a ciclos de grao superior
Saídas profesionais
 • Desenvolvedores de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
 • Desenvolvedores de aplicacións de propósito xeral.
 • Desenvolvedores de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.

Módulos do Ciclo

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Bases de datos 187
Contornos de desenvolvemento 107
Formación e orientación laboral 107
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
Programación 240
Sistemas informáticos 186

Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Acceso a Datos 157
Desenvolvemento de interfaces 140
Programación multimedia e dispositivos móbiles 123
Programación de servizos e procesos 70
Sistemas de xestión empresarial 87
Empresa e iniciativa emprendedorao 53

Despois de superar os módulos anteriores

Módulos Horas
Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 26
Formación en centros de traballo 384
Ven a estudar connosco

Somos un dos 2 únicos centros públicos da provincia de Ourense que oferta este ciclo.

Aproveita o transporte gratuíto dende Ourense, que coincide co horario das clases e animate. Ensinanza 100% gratuíta

FP. Ciclo Medio de Informática

Técnico en Sistemas Microinfomáticos e Redes

Si tes graduado escolar ou FPB, enfoca a túa carreira profesional cara a un dos sectores con máis empregabilidade do momento. Situados preto de Ourense

Transporte gratuíto dende Ourense ata a porta do Instituto.


Chegada para as clases e saída xusto ao rematar as mesmas.

Becas e axudas estatais ata o 30 de setembro

Coste

Ensinanza 100% subencionada e gratuíta

Duración

2 anos

Horario

Horario de 8:30 a 14:10 so de mañás (luns e mércores á tarde a distancia)

Prácticas en empresas

Convenios coas mellores empresas informática de Galicia. Posibilidade de facelas no extranxeiro

Transporte gratuíto

Transporte gratuíto dende Ourense ata a porta do Instituto.

Chegada para as clases e saída xusto ao rematar as mesmas

Para que o transporte non teña custo económico débese facer uso da tarxeta de transporte Xente Nova. Máis información na web www.bus.gal

Acceso

Para acceder a este ciclo necesitas unha destas cousas:

 • Título da ESO ou equivalentes para efectos de acceso a ciclos (por exemplo 2º BUP).
 • Título FPB
 • Proba de acceso a ciclos medios superada
Saídas profesionais
 • Técnico/a instalador/a ou reparador/a de equipamentos informáticos.
 • Técnico/a de soporte informático.
 • Técnico/a de redes de datos.
 • Comercial de microinformática.
 • Operador/a de teleasistencia.
 • Operador/a de sistemas.

Módulos do Ciclo

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Montaxe e matemento de equipamentos 240
Sistemas operativos monoposto 160
Aplicacións ofimáticas 240
Redes locais 213
FOL 107

Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Sistemas operativos en rede 157
Seguridade informática 140
Servizos en rede 157
Aplicacións web 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410
Ven a estudar connosco

Somos un dos 2 únicos centros públicos da provincia de Ourense que oferta este ciclo.

Aproveita o transporte gratuíto dende Ourense, que coincide co horario das clases e animate. Ensinanza 100% gratuíta