FP. Ciclo Medio de Informática

Técnico en Sistemas Microinfomáticos e Redes

Si tes graduado escolar ou FPB, enfoca a túa carreira profesional cara a un dos sectores con máis empregabilidade do momento. Situados preto de Ourense

Transporte gratuíto dende Ourense ata a porta do Instituto.


Chegada para as clases e saída xusto ao rematar as mesmas.

Becas e axudas estatais ata o 30 de setembro

Coste

Ensinanza 100% subencionada e gratuíta

Duración

2 anos

Horario

Horario de 8:30 a 14:10 so de mañás (luns e mércores á tarde a distancia)

Prácticas en empresas

Convenios coas mellores empresas informática de Galicia. Posibilidade de facelas no extranxeiro

Transporte gratuíto

Transporte gratuíto dende Ourense ata a porta do Instituto.

Chegada para as clases e saída xusto ao rematar as mesmas

Para que o transporte non teña custo económico débese facer uso da tarxeta de transporte Xente Nova. Máis información na web www.bus.gal

Acceso

Para acceder a este ciclo necesitas unha destas cousas:

  • Título da ESO ou equivalentes para efectos de acceso a ciclos (por exemplo 2º BUP).
  • Título FPB
  • Proba de acceso a ciclos medios superada
Saídas profesionais
  • Técnico/a instalador/a ou reparador/a de equipamentos informáticos.
  • Técnico/a de soporte informático.
  • Técnico/a de redes de datos.
  • Comercial de microinformática.
  • Operador/a de teleasistencia.
  • Operador/a de sistemas.

Módulos do Ciclo

Módulos do primeiro ano

Módulos Horas
Montaxe e matemento de equipamentos 240
Sistemas operativos monoposto 160
Aplicacións ofimáticas 240
Redes locais 213
FOL 107

Módulos do segundo ano

Módulos Horas
Sistemas operativos en rede 157
Seguridade informática 140
Servizos en rede 157
Aplicacións web 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410
Ven a estudar connosco

Somos un dos 2 únicos centros públicos da provincia de Ourense que oferta este ciclo.

Aproveita o transporte gratuíto dende Ourense, que coincide co horario das clases e animate. Ensinanza 100% gratuíta