Horario de Secretaría

Días con actividade escolar:

  • Mañás: 08:30 - 14:00 horas

Mes de xullo:

  • Mañás: 09:30 - 13:00 horas

Mes de agosto:

Contactos

Equipo Directivo:
Dirección:
Xefatura de Estudos:
Vicedirección:
Secretaría:
Administración: