Comunicamos que se confirmou un caso da Covid-19 no noso centro educativo dun alumno/a da FP. Levaronse a cabo todos os pasos que indica o protocolo e dende Sanidade nos indican que, salvo novo aviso, a actividade lectiva proseguirá con normalidade.

O alumnno/a non pertence ao Concello de Maceda nin a ningún dos Concellos limítrofes

Aproveitamos para agradecer a toda a comunidade educativa o seu compromiso e colaboración coas medidas de seguridade levadas a cabo neste Centro.