Aplicando criterios estatísticos o IES San Mamede resultou seleccionado pola Consellería de Educación, Universidade e FP para formar parte da mostra de centros participantes na avaliación final de educación secundaria obrigatoria da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19.

As probas realizaránse o vindeoiro 28 de maio para o alumnado de 4ºESO presente ese día no centro.